کانال تلگرام

اطلاعیه ۲۷ بهمن در رابطه با کانال ها

از آنجایی که تعداد ۵۰۰٫۰۰۰ کانال تلگرامی در وب سایت چنلز ثبت شده گزارشات فراوانی مبنی بر تخلف کانال ها برای چنلز ارسال میشود.

به همین جهت تعداد ۱۵٫۰۰۰ کانال از چنلز حذف شد. همچنین در صورت مشاهده کانال های متخلف میتوانید از منوی بالای سایت گزارش آن را ارسال نمایید.

با احترام