کانال تلگرام

گزارش کانال

کانال هایی که به هر دلیل به نظر شما دارای محتوا و یا مشخصات نامناسب هستند را برای ما ارسال کرده تا آن ها را از چنلز حذف کنیم

 

برای ارتباط با ما به آی دی @telegdot پیام دهید

https://t.me/telegdot